нүүрсний тээрэмд зориулсан сегментчилсэн хушууны цагираг