Хайнан буталсан чулууны нөөцийн татварын хувь хэмжээ