төмрийн хүдрээс төмрийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл